/13.11.2019/ -

Budynek mieszkalno-usługowy Łódź. Rozpoczynamy przygotowania do projektu wykonawczego i realizacji budynku mieszkaniowo-usługowego na terenie Nowego Centrum Łodzi. Projekt budowlany jest obecnie na etapie konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Szczegóły wkrótce.

[eng]

We are starting preparations for the detailed design and realization of a residential and service building in the New Center of Łódź. The structural design is currently at the stage of consultation with the voivodship conservator. Details comming soon.

team nobo