noboarchitekci            Chinalski Bielawski spółka jawna.

ul.Piotrkowska 65 m.3,90-422 Łódź, wejście ul.6sierpnia 4

T1:+48606260930, T2:+48501321441,  Email: kontakt@noboarchitekci.pl