/10.08.2021/ -

Strefa wejścia małego domu jednorodzinnego w Kopyści pod Łaskiem, którego projekt publikowaliśmy wcześniej.

[eng]

Entry zone of a small single-family house in Kopyść near Łask, which project has already been published here earlier.

team nobo