PL:
Studia architektoniczne; Politechnika Krakowska (1999-2001), Politechnika Łódzka (2001-2005). Praktyka zawodowa pod patronatem Jana Gorgula (2004-2007) i Włodzimierza A. Krakowskiego (2009). Staż zawodowy; HKR Architects (2007-2009). Partner i wspólnik noboarchitekci (od 2012), Wykładowca akademicki na Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Łódzkim, dr nauk technicznych (2014), adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (2014-2018), Wykładowca teorii projektowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Katedrze Projektowania Zabudowy Mieszkaniowej i Usługowej Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ (2014-2018), Wykładowca International Faculty of Engineering (IFE) PŁ (2014-2018). Adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (od 2018)

EN:
Architectural studies; Cracow University of Technology (1999-2001), Lodz University of Technology (2001-2005). Architectural practise under the patronage of Jan Gorgul (2004-2007) and Włodzimierz A. Krakowski (2009), professional internship; HKR Architects (2007-2009). Founding partner of noboarchitekci (from 2012), academic employee of the Lodz University of Technology (2009-2018), PhD in technical sciences (2014), lecturer at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering of the Lodz University of Technology (2014-2018), academic lecturer in the design theory of residential and service development in Department of Residential and Service Buildings Designing at the Institute of Architecture and Urban Planning, Lodz University of Technology (2015-2018), Lecturer at the International Faculty of Engineering (IFE), LUT (2015-2018).

Sebastian Bielawski – architekt