151 /zespół zabudowy mieszk./

Klient: prywatny
Zakres: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy,
Rok: 2018                                                                                                                                        Lokalizacja: Łódź
Inne: Budynek w trakcie przygotowań do realizacji